Kickball Playoffs

Friday Coed Social Kickball / Hyde Park (Spring 2017)

PLAYOFFS Back to Schedule

Open

Round 1
May 19 
 
 
 
 
8)
 
  Kickin & Waffles [7]
 
 
9)
 
  Waste Warriors [0]
 
 
May 19 at 6:30 PM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarterfinals
Jun 2 
1)
 
  HPK - Money - ... [7]
 
 
8)
 
  Kickin & Waffles [0]
 
 
Jun 2 at 7:30 PM
4)
 
  Squad IV [6]
 
 
5)
 
  I Love Pitches... [15]
 
 
Jun 2 at 6:30 PM
2)
 
  Dye Hard Kicks [17]
 
 
7)
 
  Kick It In The... [9]
 
 
Jun 2 at 8:30 PM
3)
 
  Deep Insiders [17]
 
 
6)
 
  Pitch Please [19]
 
 
Jun 2 at 9:30 PM
Semifinals
Jun 9 
1)
 
  HPK - Money - ... [22]
 
 
5)
 
  I Love Pitches... [6]
 
 
Jun 9 at 7:30 PM
2)
 
  Dye Hard Kicks [19]
 
 
6)
 
  Pitch Please [15]
 
 
Jun 9 at 6:30 PM
Finals
Jun 9 
1)
 
  HPK - Money - ... [26]
 
 
2)
 
  Dye Hard Kicks [6]
 
 
Jun 9 at 8:30 PM