Softball Playoffs

Monday Coed Softball / Gadsden (Fall 2017)

PLAYOFFS Back to Schedule

Playoffs

Round 1
Jan 8 
 
 
 
 
8)
 
  Bat Flippin' Out [0]
 
 
9)
 
  UMA Swingers [7]
 
 
Jan 8 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarterfinals
Jan 8 
1)
 
  Check those bats [34]
 
 
9)
 
  UMA Swingers [7]
 
 
Jan 8 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
4)
 
  Live Wires [16]
 
 
5)
 
  Resting Pitch ... [5]
 
 
Jan 8 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
2)
 
  Sofa King Loco [3]
 
 
7)
 
  BOHICA - CHAMPS [11]
 
 
Jan 8 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
3)
 
  Hitmen [13]
 
 
6)
 
  Show us your Hits [2]
 
 
Jan 8 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Semifinals
Jan 15 
1)
 
  Check those bats [12]
 
 
4)
 
  Live Wires [11]
 
 
Jan 15 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
7)
 
  BOHICA - CHAMPS [17]
 
 
3)
 
  Hitmen [15]
 
 
Jan 15 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
Finals
Jan 15 
1)
 
  Check those bats [12]
 
 
7)
 
  BOHICA - CHAMPS [22]
 
 
Jan 15 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
 
 
7)
 
  BOHICA - CHAMPS