Kickball Playoffs

Tuesday Coed Kickball / Gadsden (Fall 2 - 2017)

PLAYOFFS Back to Schedule

Lower

Quarterfinals
Jan 30 
 
 
 
 
4)
 
  PotHoles [6]
 
 
5)
 
  Balls Deep [15]
 
 
Jan 30 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
 
 
 
 
 
 
 
 
Semifinals
Jan 30 
1)
 
  Will Kick For Beer-... [32]
 
 
5)
 
  Balls Deep [1]
 
 
Jan 30 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
2)
 
  SOGY BALLS [10]
 
 
3)
 
  Pass That Bunt [18]
 
 
Jan 30 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
Finals
Feb 6 
1)
 
  Will Kick For Beer-... [15]
 
 
3)
 
  Pass That Bunt [8]
 
 
Feb 6 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
 
 

Upper

Quarterfinals
Jan 30 
 
 
 
 
4)
 
  Suck My Kick [20]
 
 
5)
 
  UMA - Balls & ... [25]
 
 
Jan 30 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
 
 
 
 
3)
 
  Huge In Japan [20]
 
 
6)
 
  Kick in a Box [10]
 
 
Jan 30 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Semifinals
Feb 6 
1)
 
  Made in U.S.A.... [18]
 
 
5)
 
  UMA - Balls & ... [7]
 
 
Feb 6 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
2)
 
  AAP Landscaping [9]
 
 
3)
 
  Huge In Japan [10]
 
 
Feb 6 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Finals
Feb 6 
1)
 
  Made in U.S.A.... [13]
 
 
3)
 
  Huge In Japan [11]
 
 
Feb 6 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field