Softball Playoffs

Thursday Men's Softball / Gadsden (Spring 2018)

PLAYOFFS Back to Schedule

Intermediate

Quarterfinals
May 10 
 
 
 
 
4)
 
  HMD (i) [14]
 
 
5)
 
  Smokin n strokin... [3]
 
 
May 10 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
 
 
 
 
 
 
6)
 
  Caracas Southern... [6]
 
 
May 10 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Semifinals
May 24 
1)
 
  Yankdeez (i)
 
 
4)
 
  HMD (i)
 
 
May 24 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
2)
 
  Face Guys (i)
 
 
 
May 24 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
Finals
May 31 
 
 
 
 
May 31 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
 
 
 

Recreational

Quarterfinals
May 24 
 
 
 
 
4)
 
  Degens (r)
 
 
 
May 24 at 9:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
2)
 
  Tropics (r)
 
 
 
 
May 24 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
3)
 
  SMBB (r)
 
 
 
 
May 24 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Semifinals
May 31 
1)
 
  31 swinging (r)
 
 
 
 
May 31 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field
 
 
 
 
May 31 at 7:00 PM
Gadsden Softball Fields - South Field
Finals
May 31 
 
 
 
 
May 31 at 8:00 PM
Gadsden Softball Fields - North Field